Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

น่านฟ้าคาร์เร้นท์ได้มีโอกาสให้บริการรถตู้พร้อมคนขับจำนวน 6 คัน พานักศึกษาและคณะอาจารย์ดูงานที่ต่างจังหวัด โดยเดินทางจากจังหวัดน่านไปดูงานที่กรุงเทพฯ เดินทางไปต่อที่พัทยา วันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 และกลับจังหวัดน่านด้วยความปลอดภัย