Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ในฤดูฝนกับถนนลอยฟ้า ถนนหมายเลข 3 อันขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน ที่ไม่ว่าฤดูการไหนก็สวยงาม ในบรรยากาศเทือกเขาและป่าสวย วิวทิวเขาสุดสายตา ไม่ว่าใครได้มาเยื่อนจะประทับใจ วันนี้น่านฟ้าคาร์เร้นท์ได้เก็บภาพของความชุ่มช่ำ และไอหมอกหลังฝนตกเย็นสบายมาฝากกันจ้าส