Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่าน การได้สักการะเสาหลักเมืองน่าน ในวัดมิ่งเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง เข้ามาไหว้พระขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ตั้งอยู่ในตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ ตัวเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่น คือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  เสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์ ชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา วัดมิ่งเมืองเดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหารในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน

เสาหลักเมืองน่าน เดิมเรียกว่า “เสามิ่งเมือง” เดิมเป็น ไม้สักทองขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓ ฟุต สูง ประมาณ ๓ เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลมส่วนหัวเสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝังไว้กับพื้นที่ดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบแต่อย่างใด สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้นเมืองน่านไม่มีคติการสร้างเสาหลักเมือง

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีดี จาก paiduaykan