Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“ดอยเสมอดาว” ชวนเพื่อน นอนดูดาว สุดโรแมนติก หน้าหนาวที่น่าน แล้วคุณจะรักน่าน

ดอยเสอมดาวน่าน

ดอยเสมอดาว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสาน้อย อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน และ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นภูเขาที่มีลานให้นักท่องเที่ยวไปพักผ่อน กางเต้นท์ มีจุดชมวิวตามสันเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทำให้อุทยานแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง เช่น เสาดิน และคอกเสือ ปากนาย แก่งหลวง จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์

ฟินกันแต่เช้า นั่งชมวิวหมอกหนาๆ  กับพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า

ดอยเสอมดาว

กลางคืน สามารถสั่งหมูกะทะมากินหน้าเต้นท์ กินไปดูดาวไป อากาศหนาวกับหมูกะทะร้อนๆ ก็ฟินไปอีกแบบน้าาา

สภาพอากาศดอนเสมอดาว อากาศค่อนข้างเย็น เพราะโดยรอบเป็นเทือกเขาสูงสลับไปมา

การเดินทางไปดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาน้อย 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1083 สายนาน้อย-ปางไฮ ระหว่างทางมี จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาที่อยู่ในเขตอุทยานฯ และแม่น้ำน่านที่ไหล คดเคี้ยว ได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านไหลผ่านอุทยานฯ ไปจนถึงอำเภอปากนายขอบคุณแหล่งข้อมูลดีดีจาก : makalius