Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเลา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นที่ตั้งของพระธาตุเก่าแก่โบราณ ที่มีอายุมากกว่าหลายร้อยปี พระธาตุจอมกิตติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงกลาง โดยจะบรรจุพระธาตุในส่วนของเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ เป็นพระธาตุที่ได้รับการเคารพนับถือของชาวอำเภอเชียงกลางอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งวัดสวยงามที่ต้องหาโอกาสไปเที่ยวและไม่ควรพลาด

เมื่อมาถึงภายในวัดนอกจากจะได้ชมความงามของพระธาตุจอมกิตติแล้ว ยังมีความงดงามของโบสถ์ วิหารที่ลวดลายวิจิตร รวมไปถึงได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ที่มองเห็นบ้านเรือนในอำเภอเชียงกลาง ยิ่งถ้ามาในช่วงทำนาปลูกข้าวไม่ว่าจะช่วงนาข้าวสีเขียวขจีหรือฤดูเก็บเกี่ยวรวงข้าวสีทอง เรียกได้ว่าเป็นภาพสวยๆ ของธรรมชาติที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ