Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วัดสวยเมืองน่าน วัดช้างค้ำวรวิหาร เช่ารถขับเองเที่ยวน่าน รถเช่าน่านราคาถูก เช่ารถเดือนธันวามคม ขับเที่ยวชมวันใน อำเภอเมืองน่าน เช่ารถขับเองเดือนธันวาคมนี้ เที่ยวน่าน แถมอิ่มบุญ สุขใจ เมือท่านได้มาเที่ยวน่านกับ น่านฟ้าคาร์เร้นท์ รถเช่าน่านราคาถูก

วัดสวยในน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ เจดีย์ทรงลังกาที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีรูปปั้นช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก คล้ายจะเอาหลังหนุน หรือค้ำองค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย ส่วนพระวิหารศิลปะแบบล้านนาและภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางประทานอภัยที่วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย

พระเจ้าหลวงศรีนครน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร จ.น่าน - ตำนาน เรื่องเล่า  เกร็ดความรู้ เรื่องลี้ลับ - Baan Jompra - Powered by Discuz!
วัดช้างค้ำวรวิหาร

ขอบคุณแหล่งข้อมูลเที่ยววัดสวยในน่าน จาก paiduaykan.com