Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

น่านฟ้า คาร์เร้นท์ ขอพาเที่ยวจุดชมวิว 1715 เป็นจุดชมวิวสวยที่ตั้งอยู่ใน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจะนิยมมาแวะถ่ายรูป ชมวิวกันค่ะ เพราะบริเวณนี้ สามารถชมได้ทั้ง พระอาทิตย์ขึ้น แบบดีงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเลยค่ะ

น่านฟ้ารถเช่าน่่าน ขับพาเที่ยววัดบ่อแก้ว  วัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ภายในวัดมีพระธาตุบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี

ขอชอบคุณแหล่งข้อมูลดีดีจาก paiduaykan