เช่ารถน่านขับเที่ยววัดบ่อแก้ว นาน้อย นาหมื่น

วัดบ่อแก้ว

เช่ารถน่านขับเที่ยววัดบ่อแก้ว นาน้อย นาหมื่นรถเช่าน่าน วัดบ่อแก้ว เที่ยวนาน้อย นาหมื่น รถเช่าขับเอง น่านรถเช่า รถเช่าสนามบินน่าน ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท/วัน เที่ยวน่านกับรถเช่าน่านราคาถูก

น่านรถเช่า

วัดบ่อแก้วน่าน

วัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ภายในวัดมีพระธาตุบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี

การเดินทาง

จากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ไปเข้าทางหลวงหมายเลข 1026 ที่อำเภอเวียงสา ผ่านอำเภอนาน้อย เข้าสู่อำเภอนาหมื่น ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร จากน่าน

ขอขอบคุณแห่งข้อมูลจาก paiduaykan.com