Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หจก. ใหญ่คาร์เร้นท์น่าน ขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ไว้วางใจเช่ารถตู้ VIP พร้อมคนขับ 4 คัน ให้ดูแลวันที่ 31-4 พ.ย. 2566