Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ถนนลอยฟ้า

ให้น่านฟ้าคาร์เร้นท์ขับรถพาเที่ยวถนนลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า ” เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและสายหมอกที่สวยงาม จนใครก็ต้องมาเมื่อมาที่จังหวัดน่าน

ถนนลอยฟ้ามีทั้ง 2 เส้นทาง

  • ปัว-บ่อเกลือ
  • สันติสุข-บ่อเกลือ

ขอบคุณแห่งข้อมูลดีดีจาก…sanook