ขั้นตอนการจองรถ

5/5

ขั้นตอนและวิธีการจองรถเช่าน่านราคาถูก

1. จองรถล่วงหน้า
ท่านสามารถโทรจองรถเช่าน่าน ได้ทันทีที่ต้องการใช้บริการ รถเช่าในจังหวัดน่าน หรือ โทรจองรถล่วงหน้า ได้ที่ เบอร์ 091-0671849 ตั้งแต่ 6.00น. – 22.00น. ของทุกวัน น่านฟ้าคาร์เร้นท์น่าน ยินดีให้บริการท่านทุกครั้งที่ท่านมาเยือนจังหวัดน่าน

2. รอรับ SMS ยืนยัน
ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการจองรถเช่า ใหญ่รถเช่าน่านราคาถูก พร้อมรายละเอียดต่างๆในการเช่ารถ เช่น ประเภทรถที่เช่า จำนวนวัน สถานที่รับรถ ราคา หมายเลขบัญชีธนาคาร และเบอร์พนักงานรับส่งรถ ภายใน 10 นาที เมื่อท่านยืนยันการจองกับ Call Center 091-0671849

3.ยืนยันการจองเพียงแค่ลูกค้าแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ วันเวลา แนบตํ๋วการเดินทางมาให้เราดู

5. ชำระค่าบริการ
ให้ท่านชำระค่าบริการล่วงหน้ามายังหมายเลขบัญชีที่แจ้งผ่าน SMS เพื่อยืนยันการจองรถเช่าน่าน จากนั้นให้แจ้งการชำระเงินมาที่เบอร์ 091-0671849

6. รับรถที่สนามบิน
พนักงานจะนำรถมาส่งท่านตามวัน เวลา และสถานที่ตามรายละเอียดการจองรถ พร้อมน้ำมันเต็มถัง ท่านควรตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในและภายนอกรถ ก่อนเซ็นต์เอกสารสัญญาเช่ากับพนักงาน หากพนักงานไม่สุภาพ กรุณาแจ้ง Call Center 091-0671849

7. ชำระค่ามัดจำรถ
หลังจากตรวจเช็คสภาพรถ และเซ็นต์เอกสารเช่ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการมัดจำ จำนวน 1,000 บาท ให้ท่านชำระค่ามัดจำรถ 1,000 กับพนักงานรับรถได้ทันที

8. คืนรถและรับค่ามัดจำคืน
เมื่อถึงกำหนดคืนรถเช่าน่าน ให้ท่านนำรถมาคืน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายไว้ พร้อมน้ำมันเต็มถึง จะมีพนักงานมารอรับรถ และคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นจำนวน 1,000 บาท

รถเช่าน่าน