Phone Number

091-067-1849

เวลาติดต่อ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กำแพงเมืองเก่าน่าน  โบราณสถานเก่าแก่ กลางเมือง กับรถเช่าน่าน กำแพงเมืองเก่าน่าน แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณสถาน ที่สำคัญของ จังหวัดน่าน เลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ ความมั่นคงของรัฐเล็กๆ ในอดีต ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำน่านนี้เลย สามารถปกครองตนเองได้ แม้ว่าจะต้องยอมอ่อนน้อมต่อหัวเมืองอื่นหลายต่อหลายครั้งก็ตาม แต่เมืองน่าน ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ได้

การเดินทาง ไปยัง กำแพงเมืองเก่าน่าน

อีกทั้งบริเวณ กำแพงเมืองเก่าน่าน นี้ ยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับจัดงานท่องเที่ยวน่านที่สำคัญอีกด้วยค่ะ การเดินทางมานั้น ก็สามารถขับมาบนถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 พอถึงสี่แยกวัดศรีพันต้น ก็ให้เลี้ยวซ้ายไปถนนสุริยพงษ์ค่ะ จากนั้นก็เข้าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ที่ตรงไปยังจังหวัดพะเยา แล้วให้เลี้ยวขวาไปถนนรอบเมืองด้านตะวันตก จะผ่านวิทยาลัยเทคนิคน่าน ไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็ถึงบริเวณกำแพงเมืองน่านแล้วค่ะ

สามารถศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ travel.trueid.net